...

Масло MOBIL SUPER 2000 X1 10W40 208L

(1 клиентски отзив)

1,539.00 лв.

Масло MOBIL SUPER 2000 X1 10W40 208L e полусинтетично моторно масло, осигуряващо изключителна защита срещу износване при високи температури и утежнени експлоатационни условия за всички съвременни леки и лекотоварни автомобили, по-специално за високонатоварените и с турбонагнетяване с бензинови и дизелови двигатели.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.