...

Масло RAVENOL EHS SAE 0W20 4L

116.80 лв.

Масло RAVENOL EHS SAE 0W20 4L e  е синтетично двигателно масло с нисък коефициане на триене, произведено с технологията CleanSynto® за автомобилни бензинови и дизелови двигатели, с и без турбокомпресор и директно впръскване. RAVENOL EHS SAE 0W-20 има висок индекс на вискозитета постигнат чрез производствената формула със специални базови масла.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.