...

Масло RAVENOL HPS 5W30 1L

(1 клиентски отзив)

20.64 лв.

Масло RAVENOL HPS 5W30 1L e модерно високоефективно полусинтетично моторно масло с нисък коефициент на триене, което е подходящо за взискателни двигатели заради неговите синтетични компоненти и иновативни добавки. Отличните характеристики при студен старт осигуряват оптимална безопасност.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.