...

Масло RAVENOL TSi 10W40 208L

(1 клиентски отзив)

3,627.52 лв.

Масло RAVENOL TSi 10W40 208L e висококачествено полусинтетично моторно масло с високо съдържание на добавки. За да се гарантира нисък вискозитет на SAE клас 10W, както и ниска загуба на изпарения, маслото се произвежда на основата на масла от хидрокрекинг и полиалфаолефини (PAO, с технология CleanSynto®.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.