...

Масло RAXOL ECO FLOW 20W50 – 5 литра

(1 клиентски отзив)

80.00 лв.

Масло RAXOL ECO FLOW 20W-50 е много висококачествено минерално моторно масло, което е подходящо за по-голямата част от 4-тактовият бензин, газови и дизелови. Леки и лекотоварни автомобили и джипове.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.