...

Масло RAXOL ECO SPRINT 5W30 – 1 литър

(1 клиентски отзив)

29.00 лв.

Масло RAXOL ECO SPRINT 5W30 – Напълно синтетично моторно масло, подходящо за бензинови, LPG или дизелови двигатели със или без турбо. ECO SPRINT 5W30 може да се използва в модерни бензинови и дизелови двигатели без филтри за частици за автомобили, където се изисква ниво ACEA A1, A5, B1 или B5.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.