...

Масло RAXOL PRO RACE 5W40 1L

33.00 лв.

Масло RAXOL PRO RACE 5W-40 1L e универсално синтетично моторно масло, подсилено с естер, разработено съгласно най-новите техники и основано на специално подбрани базови масла, естествено с висок индекс на вискозитет, добавен с модерни добавки за постигане на следните свойства:

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.