...

Масло SELENIA 20K 10W40 – 1 литър

(1 клиентски отзив)

20.80 лв.

МАСЛО SELENIA 20K 10W40 – 1 литър е полусинтетично моторно масло, което е подходящо за употреба в дизелови многоклапанни и турбо двигатели, които са снабдени с директно и индиректно впръскване.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.