...

Масло XADO 5w20 SN – 1L

(1 клиентски отзив)

25.00 лв.

Масло XADO 5w-20 SN – 1L е премиум напълно синтетично моторно масло със съдържание на Ревитализант. Наличието на Ревитализанта поддържа двигателя на най-високо техническо ниво. Маслото е с удължен междусменен интервал и запазва своята надеждност и при най-натоварените режими на работа. Прилага се за двигатели на леки и лекотоварни автомобили.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.