...

Масло XADO Atomic Oil 5W50 SL/CF – 1L

(1 клиентски отзив)

29.00 лв.

Масло XADO Atomic Oil 5W50 SL/CF – 1L е отлично синтетично масло. Съдържа ревитализант ХАДО. Маслото е създадено на база висококачествени добавки, благодарение на които Американските и Европейски стандарти за качество на маслото не само се покриват, но и са значително надвишени.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.