...

Оригинално масло за LEXUS 5W40 – 5 литра

(1 клиентски отзив)

99.00 лв.

Оригинално масло за LEXUS 5W40 – 5 литра e моторно масло от най-новото поколение. Маслото е разработено специално за двигателите на Лексус и Тойота то се характеризира със стабилни свойства на вискозитета и висококачествена смазочност при натоварен градски режим и висока температура на изпарение.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.