...

Оригинално масло за Toyota 5W30 – 1 литър

(1 клиентски отзив)

16.25 лв.

Оригинално масло за Toyota 5W30 – 1 литър е синтетично моторно масло Toyota SAE 5W-30 отговаря на най-строгите изисквания на автомобилния концерн Тойота. Масло от най-новото поколение. Стабилни свойствата на вискозитета и висококачествена смазочност при натоварен градски режим.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.