...

Оригинално масло Toyota 5W30 08880 80845 5 литра

(1 клиентски отзив)

78.90 лв.

Оригинално масло Toyota 5W30 08880 80845 5 литра е синтетично моторно масло Toyota SAE 5W-30 отговаря на най-строгите изисквания на автомобилния концерн Тойота. Масло от най-новото поколение. Стабилни свойствата на вискозитета и висококачествена смазочност при натоварен градски режим.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.