...

Оригинално масло Toyota 5W40 – 5 литра

(1 клиентски отзив)

81.90 лв.

Оригинално масло Toyota 5W40 – 5 литра е синтетично моторно масло Toyota SAE 5W-40 отговаря на най-строгите изисквания на автомобилния концерн Тойота. Масло от най-новото поколение. Стабилни свойствата на вискозитета и висококачествена смазочност при натоварен градски режим.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.