...

Антигел XADO – 500ml

26.00 лв.

Антигел XADO – 500ml е комплексно високоефективно средство за подобряване на нискотемпературните свойства на дизеловото гориво. Превъзхожда по ефективност най-добрите препарати на водещите производители на автохимични продукти и специални състави на добавки за дизелови горива с най-високо качество. Прилага се универсално за всички видове дизелово гориво. Той е високоефективен депресант. Произведен на базата на съполимери на етилен, винил естери, акрилати, комплекс от етилхексил и ревитализант други специални компоненти.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.