...

Бензинова добавка Bardahl Injector Cleaner 6 in 1 – 500ml

(1 клиентски отзив)

21.87 лв.

Бензинова добавка Bardahl Injector Cleaner 6 in 1 – 500ml  – комплексна добавка 6 в 1 едно за еднократно почистване на силно замърсени горивни системи. Почиства инжекторите, горивната рейка, помпата и регулатора за налягане от отлагания, смоли и утайки, както и клапаните, горивната камера, челата на буталата и сегментите.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.