...

Демонтаж на инжектори BARDAHL BAR-4319 400ml

29.52 лв.

Демонтаж на инжектори BARDAHL BAR-4319 400ml – препаратът улеснява демонтаж на инжектори (дюзи) и свещи. Благодарение на съдържащите се в него силно концентрирани и активни съставки, продукта прониква в дълбочина, като подпомага освобождаването на части без увреждане или риск от счупване. Разтваря отлагания от ръжда, котлен камък, сажди, нагари.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.