...

Добавка за дизелово гориво Bardahl Diesel Combustion BDC 1литър

(1 клиентски отзив)

42.75 лв.

Добавка за дизелово гориво Bardahl Diesel Combustion BDC съдържа добавки. Почиства дюзите, подобрява пръскането на горивото в горивната камера, повишава ефективността на двигателя, предотвратява въглеродните отлагания.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.