...

Добавка за дизел Bardahl Common Rail 0.500ml

(1 клиентски отзив)

23.40 лв.

ДОБАВКА ЗА ДИЗЕЛ Bardahl Common Rail 0,500ml – Препарат за подобряване на дизела за Common rail, Bar-1072
Дизеловите инжекционни системи Common rail функционират при много високо налягане (до 2000 бара). Дизеловите горива са все по-бедни на сяра и следователно смазват все по-малко. Липсата на смазване може да повреди системите за високо налягане. Новият евро дизел е със съдържание под 0.05%, което увеличава пробега на маслата, но е много лошо за системите за високо налягане (HDI, TDI) които разчитат на сярата като смазочен елемент.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.