...

Добавка за масло BARDAHL SUMOLUB BAR 1L

(1 клиентски отзив)

68.40 лв.

ДОБАВКА ЗА МАСЛО BARDAHL SUMOLUB BAR Изключителен подобрител за смазочни масла. Bardahl SUMOLUB е химическа съставка от последна генерация съдържаща нано частици. Тази комбинация от свойства значително подобрява работата и състоянето на: скоростни кутии, хидравлични системи, двигатели, редуктори и др.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.