...

Добавка за почистване на двигатели MOTUL ENGINE CLEAN AUTO 300ml

(1 клиентски отзив)

18.55 лв.

Добавка за почистване на двигатели MOTUL ENGINE CLEAN AUTO 300ml е предназначен за употреба при всички видове дизелови и бензинови двигатели. Ефективно почиства замърсявания и нагар от двигателя, отстранените микрочастици се източват с отработеното масло.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.