...

Добавка за хидравлични повдигачи BARDAHL HYDRAULIC VALVE LIFTERS

(1 клиентски отзив)

26.28 лв.

ДОБАВКА ЗА ХИДРАВЛИЧНИ ПОВДИГАЧИ BARDAHL HYDRAULIC VALVE LIFTERS Поддръжка за хидравлични повдигачи. Добавка за двигателно масло, специално формулирана да почиства и защитава хидравличните повдигачи в съвременните двигатели. Почиства специфичните отлагания в каналите на повдигачите и по другите части на газоразпределителния механизъм. 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.