...

Добавка подобрител на бензин SLR Bardahl BAR-13301 300ml

26.01 лв.

Добавка подобрител на бензин SLR Bardahl BAR-13301 300mlРазработен за автомобилни състезатели, които искат да защитят и удължат ресурса на двигателя си. Тази превантивна добавка за бензин може да се използва по време на състезания или при ежедневно шофиране. Препоръчва се с цел избягване загуба на мощност предизвикана от износване и замърсяване на двигателя.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.