...

Добавка AdBlue BMW 83190441139 – 1.89L

(1 клиентски отзив)

32.00 лв.

Добавка AdBlue BMW 83190441139 – 1.89L  – BMW AdBlue Original – Diesel Exhaust Fluid (DEF) е предназначена за намаляване на емисиите на вредни газове от двигателите на автомобилите. Тази специална добавка е икономична и ефективна, като осигурява по-чист въздух и подобрява екологичните стандарти.

 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.