Добавка AdBlue BMW 83190441139 – 1.89L

32.00 лв.

Добавка AdBlue BMW 83190441139 – 1.89L  – BMW AdBlue Original – Diesel Exhaust Fluid (DEF)

Ползи:
  • Намалява NOx компонентите на отработените газове до компоненти на азотния въздух, водата и въглеродния диоксид;
  • Безвреден воден разтвор на карбамид;
  • Само карбамид, одобрен за намаляване на отработените газове.
Добавка AdBlue BMW 83190441139 - 1.89L
Добавка AdBlue BMW 83190441139 – 1.89L

32.00 лв.

Call Now Button