...

Добавка LIQUI MOLY Gear-Oil Additive 50г

(1 клиентски отзив)

22.76 лв.

Добавка LIQUI MOLY Gear-Oil Additive 50г съдържа силно концентриран MoS2 за намаляване на износването в ръчни и диференциални трансмисии, задвижващи мостове без интегрирани мокри блокажи на диференциала и механични кормилни системи. MoS2 намалява температурните пикове и осигурява по-тиха работа и по-плавно превключване. 

Доставя се във физическите ни магазини след предварителна заявка!

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.