...

Добавка LIQUI MOLY Pro-Line Oil Loss Stop 1L

(1 клиентски отзив)

74.87 лв.

Добавка LIQUI MOLY Pro-Line Oil Loss Stop 1L  регенерира гумени и пластмасови уплътнения на двигателя (напр. уплътнения на валове и уплътнения на стеблото на клапаните). Намалява разхода на масло чрез бутални пръстени (поради равномерния си вискозитет) и през водачите на клапаните (чрез регенериране на уплътненията). Предотвратява появата на син дим от ауспуха. Компенсира намаляването на вискозитета и намалява шума от двигателя.

Доставя се във физическите ни магазини след предварителна заявка!

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.