...

Добавка XADO MaxiFlush бензин 300ml

(1 клиентски отзив)

13.00 лв.

Добавка MaxiFlush бензин 300ml – е препарат за почистване на горивната система на бензинови двигатели. Съдържа атомарен  РЕВИТАЛИЗАНТR. Специално разработен за използване в професионални стендове за почистване на инжекциони и дюзи. Ефективен за всички системи на впръскване на горивото (К, КЕ, L-Jetronic и др.)

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.