...

Добавка MOTUL THROTTLE BODY CLEAN – 500ML

15.36 лв.

Добавка MOTUL THROTTLE BODY CLEAN – 500ML е предназначен за почистване на дроселни клапани и всмукателни системи в двигатели с вътрешно горене, препоръчва се за почистване и избягване на отлагането на остатъци върху клапаните за ускоряване.Ефективно почиства натрупванията и запушванията, които се образуват в калибрираните канали на карбуратора на мотоциклета.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.