...

Добавка VERYLUBE Антикокс 320ml

(1 клиентски отзив)

30.00 лв.

Добавка VERYLUBE Антикокс 320ml е предназначен за бързо и ефективно раздвижване на блокирали сегменти на бензинови и дизелови двигатели. Продуктът почиства целия нагар и смолистите отлагания на буталата, стените на цилиндрите и сегментите.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.