...

Добавка VERYLUBE Stop Leak 250ml

18.00 лв.

Добавка VERYLUBE Stop Leak 250ml e Stop Leak течен уплътнител. Stop Leak Liquid radiator sealer е предназначен за предотвратяване на течове от охладителната система. Това е последно поколение продукт за спиране на течове от охладителната система. Напълно елиминира течове, трайно и надеждно запечатва пукнатини до 0.9 мм. Елиминира течове от уплътненията на водната помпа и на цилиндровия блок.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.