...

Масло за климатични системи PAG-150 BARDAHL BAR-4386- 500ml

56.60 лв.

Масло за климатични системи PAG-150 BARDAHL BAR-4386- 500ml –Оптимално смазване. Увеличена защита. Намалява износването. Синтетично масло, което може да се смесва с всеки охладителен газ HFC-HFCF. – Максимална защита срещу износване и блокиране на компресора. Устойчиво на корозия, влага и окисляване. Намалява нивото на шума. Функционира от -30°С до +170°С. Съвместимо с всички съставки на автомобилните климатици. Превишава спецификациите, изисквани от производителите на компресори. Осигурява чистота на изпарителя, не съдържа восък или смола.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.