...

Морска универсална грес Bardahl BAR-1791 150г

13.41 лв.

Морска универсална грес Bardahl BAR-1791 150г – Устойчива на вода, сол и влага морска грес. Предпазва механизмите от корозия, окисление и блокиране. Гарантира лесно разглобяване. Притежава отлични противоизносни свойства. Много добра адхезия. Издържа на екстремно натоварване. Устойчиво на срязване покритие. Удължава живота на обработените части. За широка употреба.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.