...

Почистване на бензинови инжектори (морски съдове) Bardahl BAR-43060

21.15 лв.

Почистване на бензинови инжектори (морски съдове) Bardahl BAR-43060 – Почиства цялата инжекционна система. Възстановява дебита на инжекторите. Предотвратява блокирането на инжекторите и помпата. Осигурява плавно ускорение на оборотите и равномерна работа на двигателя при празен ход. Възстановява и поддържа оптималните настройки на двигателя. Намалява потреблението на гориво. За всички 2Т и 4Т двигатели.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.