...

Почистващ препарат за радиатори BARDAHL BAR-5380 – 1L

28.80 лв.

Почистващ препарат за радиатори BARDAHL BAR-5380 – 1L – Премахва вредните отлагания в охладителната система. Осигурява отлично почистване на охладителната система. Предотвратява повреждането на съединенията и тръбичките. Осигурява оптимална работа на системата. Предотвратява смяната на скъпи части.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.