...

Препарат за почистване на дебитомери – BAR-3259 – 400ml

(1 клиентски отзив)

22.50 лв.

Препарат за почистване на дебитомери – BAR-3259 – 400ml е е професионален продукт, разработен за почистване и обезмасляване на всички видове дебитомери, електрически контакти, електроника с приложение в автомобили, мотоциклети,оборудване за водни спортове, селскостопански машини, мотокултиватори и др. Възстановява нормалното функциониране на датчика за въздушен поток.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.