...

Препарат против замръзване – дизел Bardahl BAR-5580 1L

54.00 лв.

Препарат против замръзване – дизел Bardahl BAR-5580 1L – препарат против замръзване на дизел до -29°C . Забавя кристализирането на парафините. Предотвратява блокиранията и замръзването на дизела. Подобрява флуидността и смазочните му качества при ниска температура. Съвместим с филтри за твърди частици (DPF/FAP), катализаторни гърнета както и всички видове дизелови двигатели (HDI/TDI и др.)

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.