...

Промировъчно масло VERYLUBE 1L

25.00 лв.

Промировъчно масло VERYLUBE 1L e минерално масло с нисък вискозитет и комплекс от присадки за промиване на двигателя и механични трансмисии. Съдържа Ревитализант. Промиващото масло VERYLUBE е предназначено за почистване на маслени системи на двигатели, скоростни кутии, диференциали, редуктори и др. Специалните препарати за диспергиране, антиизносване и екстремни добавки повзоляват почистването на маслената система абсолютно безопасно ( за 30-40 минути ) и ефективно от всички видове замърсители ( до нивото на техническа чистота ).

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.