...

Добавка Maxi Compresion BARDAHL BAR-1030 473ml

(1 клиентски отзив)

32.99 лв.

Добавка Maxi Compresion BARDAHL BAR-1030 473ml е комбиниран продукт, който съвместява качествата на Baradhl №2 и Bardahl Engine Stop Leak. Съдържа сложни естерни полимери, които увеличават вискозитета при висока температура и вискозитетния индекс на маслото. Специална присадка омекотява и раздува гарнитурите и спира течовете на масло.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.