...

Спрей BARDAHL за почистване на EGR BAR-4326 400ml

22.05 лв.

Спрей BARDAHL за почистване на EGR BAR-4326 400ml – предотвратява образуването на отлагания.Премахва гума,лак,сажди и отлагания от вентила на EGR. Възстановява въздушният поток към горивният поток към горивните камери и премахва прекъсванията при ускорение.Осигурява идеално изгаряне. Намалява разхода на гориво.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.