...

Смазка за пробиване в твърди метали C5 BARDAHL BAR-2742- 500ml

(1 клиентски отзив)

26.01 лв.

Смазка за пробиване в твърди метали C5 BARDAHL BAR-2742- 500ml – пригодена за работа с всякакви метали (в частност неръждаеми, труднообработваеми стомани). Предпазва и удължава живота на инструментите. Вискозност при 40°С: 75 мм/сек. Вискозитетен индекс = 83. Без хлорен разтворител.Образува полу-твърд смазочен филм

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.