...

Спиране на течове климатици BARDAHL BAR-4436- 420ml

17.10 лв.

Спиране на течове климатици BARDAHL BAR-4436- 420ml – Оптималната ефективност на серйино оборудваните климатични системи в повечето модерни автомобили изисква презареждане на охладител при появата на малки трайни течове, наречени микро-течове. Благодарение на качествата си, препаратът за спиране на течове спира окончателно микро-течовете и предотвратява смяната на скъпи резервни части. Перфектно подхожда за всякакъв вид автомобили втора употреба.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.