...

Спрей за галванизиране Цинк Гланц BARDAHL BAR-9409 400ml

26.10 лв.

Спрей за галванизиране Цинк Гланц BARDAHL BAR-9409 400ml – Галванизиращият препарат се използва на студено върху всякакъв метален носител. Оставя бляскаво покритие и защитава трайно предмета от ръжда и корозия благодарение на високото съдържание на цинк (90 до 95%).

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.