...

Спрей за защита при заваряване BARDAHL BAR-9406- 300ml

26.28 лв.

Спрей за защита при заваряване BARDAHL BAR-9406- 300ml – Препарат против прилепяне за уреди за заваряване, формулиран на водна основа, пръска се чрез патентована система от сгъстен въздух, трябва да се нанесе върху тръбите за заваряване с елементите, които ще се запояват, върху опорната стяга, така че, да се предотврати залепянето на стружки и разпространяващи се части припой.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.