...

Спрей против полепване на трева Bardahl BAR-4441 400ml

13.07 лв.

Спрей против полепване на трева Bardahl BAR-4441 400ml предотвратява полепването и натрупването на остатъци от трева и почва по режещите части по долната част както и по целия корпус на оборудването. Улеснява поддръжката, оставяйки защитен филм. Предпазва от корозия.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.