...

Спрей Bardahl Super TF Lube + PTFE BAR-2072 400ml

26.10 лв.

Спрей Bardahl Super TF Lube + PTFE BAR-2072 400ml е уникална комбинация от синтетични смазки и PTFE прах, който образува твърд смазочен филм върху метални повърхности. Намалява и елиминира триенето и износването, отблъсква и предпазва от вода, влага, сол, алкали, киселини, прах. Устойчив на високо налягане, тласъци и вибрации, перфектно смазване на вериги.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.