...

Суха смазка с тефлон PTFE Bardahl BAR-4948 200ml

11.34 лв.

Суха смазка с тефлон PTFE Bardahl BAR-4948 200ml е суха смазка, обогатена с тефлон за поддържане на чисти, сухи и защитени остриета на градинско оборудване. Удължава живота на режещите инструмени и по-специално съхранява функциалността на режещите остриета. Идеален за смазване на механизми, където не трябва да се ползват смазки. Гарантира оптимално смазване благодарение на своята течливост и висока проникваща способност.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.