...

Течност ADBLUE FEBI 46329 – 10L

(1 клиентски отзив)

55.00 лв.

Течност ADBLUE FEBI 46329 – 10L – нетоксичен и незапалим воден разтвор на карбамида, който е известен и като AUS 32 известен още, като ( воден разтвор на уреа ). Този продукт е разработен специално за дизелови двигатели с вътрешно горене, оборудвани със система SCR или т. нар. селективна каталитична редукция.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.