...

Течност ADBLUE M 20KG

79.00 лв.

Течност ADBLUE M 20KG се използва като добавка в специален резервоар на автомобилите, оборудвани със система за селективно каталитично намаляване (SCR) на емисиите.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.