...

Червен силикон K2 Red silicone 85г

7.00 лв.

Червен силикон K2 Red silicone 85г e висококачествен червен силикон. Перфектно се адаптира към запечатваните повърхности. Устойчив на високи температури до 350°C. Отговаря на изискванията на производителите на автомобили (O.E.M. – Производител на оригинално оборудване).

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.