...

Черен силикон K2 black silicone 85г

8.00 лв.

Черен силикон K2 black silicone 85г e висококачествен силикон. Перфектно се адаптира към запечатаните повърхности. Устойчив на висока температура до 350°C. Отговаря на изискванията на производителите на автомобили (O.E.M. – Original Equipment Manufacturer).
Замества традиционните уплътнения: корк, хартия, филц, азбест и гума.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.